සමාගම දළ විශ්ලේෂණය

නිපදවන ලද්දකි පිහිටා Ehase-Flex සමාගම, ෂැංහයි සහ නිංෙබෝ වරාය අසල, වසර 40 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් සහිත, තායිවානය ලෝහ නම්යශීලී ඒකාබද්ධ හා පුළුල් ඒකාබද්ධ වඩාත් ප්රසිද්ධ වෙළෙඳ නාම එක්. අපි නම්යශීලී ඒකාබද්ධ කිරීම, පුළුල් ඒකාබද්ධ කිරීම, නම්යශීලී ජල විදින හෝස්, නම්යශීලී, නල, ගෑස් සම්බන්ධකය, රබර් ඒකාබද්ධ හා වසන්ත නිෂ්පාදන සවි විශේෂඥ ඇත. අපේ සමාගම ගුණාත්මක පාලන පද්ධතිය ISO9001 ලබාගෙන තිබේ. අපගේ නිෂ්පාදන FM, යූ, සී.සී.සී., CSA වන අතර, රහස භාවය අනුමත හා 100% ක් බෙදා හැරීමේ පෙර පරීක්ෂා. උසස් තත්ත්වයේ සමග අපගේ නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස, එවැනි ඛනිජ තෙල්, රසායනික, අර්ධ සන්නායක, ඉලෙක්ට්රොනික, යන්ත, විදුලි බලය වැනි විවිධ ක්ෂේත්රවල, නැව් නිෂ්පාදනය, න්යෂ්ටික බලශක්ති තුළ භාවිතා වේ, සහ දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් පාරිභෝගිකයන් අතර ඉහළ පිළිගැනීම ද ඇත. අපි එවැනි SAMSUNG, LG, MIXC වෙළඳ සංකීර්ණයක්, හයට් හෝටල්, මැරියට් හෝටලයේ ලෙස පාරිභෝගිකයන් ඇත.

අපි සැලසුම් නිර්මාණය සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්යතාවයන් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ හැකි කණ්ඩායමක් හා උපකරණ සංවර්ධනය කිරීම, අපගේ ම වෘත්තීය පර්දේෂණ ඇති. අපි පේටන්ට් බලපත්ර හතරක් ප්රදානය කර ඇත.

උසස් තාක්ෂණය හා උපකරණ සහිත, අපි ඉහළ නිසි කලට ලබා දීමට සමග නිපදවීමේ හැකියාව ඇත. අපගේ අලෙවියෙන් පසු පැය 4 ක් ඇතුළත පිළිතුරු හා දේශීය පරිශීලක සඳහා පැය 48 ක් ඇතුළත අදාළ ස්ථානයට ළඟා වූ, විදේශ පරිශීලක සඳහා පැය 6 ක් ඇතුළත ප්රතිචාර වේ පොරොන්දු වෙනවා.

වසර 40 කට වැඩි කාලයක්, අපි හොඳම තත්වය, සාධාරණ මිල නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සහ වෘත්තීය අලෙවි සේවා සැපයීම සඳහා සිදු කර ඇත. අපගේ ශික්ෂා පදයෙන් "ගුණාත්මක නොමැරී, ණය පරම සිටගෙන" වේ. අපි පරීක්ෂණයක් හා සංචාරය කිරීමට දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සහතිකය